Sermaye Artırımı nasıl yapılır?

Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedellerinin tamamı ödenmedikçe, sermayenin yeniden artırılmasına karar verilemez.Esas sermayenin artırılan kısmına halk iştirake açıkça davet olunduğu takdirde bu davet, Yönetim Kurulu adına ortaklığı temsile salahiyetli olan bir kimse tarafından imza olunacak bir izahname ile yapılır.

izahname, aşağıda yazılı hususları ihtiva eder.

1.    Şirketin ticaret siciline tescil olunduğu gün;
2.    Şirketin ticaret ünvanı ile merkezi;
3.    Esas sermayenin halihazır miktarı ve nelerden ibaret olduğu, hisse senetlerinin itibari kıymetiyle nev’i ve çeşitleri ve varsa rüçhan hakları;
4.    Varsa intifa hakları ile sağladıkları menfaatler;
5.    İdare meclisi ve murakabe heyetinin kuruluş tarzı;
6.    Murakıpların raporu ile beraber son kar ve zarar hesabıyla bilanço;
7.    Son beş yıl içinde dağıtılan kar paylannın nisbet ve bedelleri;
8.    Şirketin tahviller çıkarmak suretiyle yaptığı istikrazlar;
9.   Yeni hisse senetleri ihracına ait karar ve senetlerin tamamının tutarı, itibari kıymeti, ihraç fiyatı, miktar ve nev’i;
10.    Ayın nevinden sermaye ile devralınacak mallar ve sağlanan hususi menfaatler;
11.    Yeni hisse senetlerinin ne zamandan itibaren kar payına hak kazandıracakları, bu hakkı tahdit eden hükümler ve rüçhan hakları;
12.    İştirak taahhüdünün ne zamana kadar lüzum ifade edeceği.

Bir önceki yazımız olan Vekaleten Oy Kullanma ne demektir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.