Sera Gazı İzleme Planı İçeriği Nasıl Olmalıdır?

 

sera-gazi-dogurlamaSera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik EK1 kapsamında yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerin öncelikle Sera Gazı İzleme Planlarını hazırlamaları gerekmektedir.

Sera Gazı İzleme Planları Sera Gazı Doğrulama sürecinin en önemli kaynaklarından bir tanesidir. Sera Gazı Doğrulama sürecinin kapsamı ve Sera Gazı Emisyon Raporunun içeriği izleme planları ile belirlenebilmektedir.

BU nedenle Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşları Sera Gazı Doğrulama Sürecine başlamadan tesise ait Sera Gazı İzleme Planlarını analiz etmelidirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan online portal üzerinden hazırlanan ve onaylanan Sera Gazı İzleme Planlarının içeriğinde;

(1)    Tesis hakkında genel bilgilerin verildiği alan:

(a)      Tesise ait Sera Gazı Emisyon kaynaklarının ve kaynak akışlarının, örnekleme nokta ve ölçüm ekipmanlarının bir listesinin ve faaliyet verilerinin akış şeması

(b)     Sera Gazı İzleme ve raporlamasından sorumlu kişi ve sorumluluklarının belirlenmesi

(c)      Veri akış faaliyetlerine ilişkin yazılı prosedürlerin tanımlanması,

(d)     Kontrol faaliyetleri için yazılı prosedürlerin tanımlanması,

(e)     İzleme planının revizyon numarası.

(2)        Uygulanan hesaplama temelli yöntemlerin detaylarına ilişkin bilgiler:

(a)      Hesaplama formüllerinin listesi, uygulanan kademelerin listesi

(b)     Akışların büyük, küçük ve önemsiz kaynak akışları olarak sınıflandırılması,

(c)      Kaynak akışları için kullanılan ölçüm cihazlarının konumu ve belirsizlik değeri,

(d)     Varsayılan hesaplama faktörleri ile kaynağı,

(e)     Hesaplama faktörlerinin belirlenmesi için kullanılacak analiz yönt. bir listesi,

(f)       Örnekleme planını destekleyecek prosedürler

(g)      İlgili analitik prosedürleri yürüten laboratuvarların listesi.

(3)        Asgari yöntem kullanıldığında, bütün kaynak akışları veya emisyon kaynakları için uygulanan izleme yönteminin detaylı tarifi ve yürütülecek belirsizlik analizi için kullanılan yazılı prosedürün tarifi.

(4)        Uygulanan ölçüm temelli yöntemlerin detaylarına istinaden bilgiler:

(5)        N2O emisyonlarının izlendiği durumlarda uygun prosedürler,

(6)        Birincil alüminyum üretiminden kaynaklanan perflorokarbonların izlendiği durumlarda, uygun olan hallerde aşağıda yer alan hususları da içerecek şekilde, uygulanan izleme yönteminin ve varsa yazılı prosedürün detaylı tarifi:

(7)        Bir yakıtın parçası olarak dâhili CO2 veya CO2 transferinin yapıldığı durumlarda, uygun olan hallerde aşağıda yer alan hususları da içerecek şekilde, uygulanan izleme yönteminin ve varsa yazılı prosedürün detaylı tarifi:

 

  • Destekleyici Belgeler
    • Her bir kaynak akışı ve emisyon kaynağı için, faaliyet verilerinin ve hesaplama faktörlerinin kademelere uygun olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri,
    • Kontrol için önerilen kontrol faaliyetlerinin ve prosedürlerinin dâhili riskler ve tanımlanmış kontrol riskleri ile tutarlı ve uygun olduğunu belgeleyen risk değerlendirmesi sonuçlarını.
    • Kaynak:http://www.qsicert.com/

 

Bir önceki yazımız olan Laptop Bataryalarının Bozulma Sebepleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.